wellderma 卸妝撲

完全唔使加任何落妝水,只需要加清水整濕棉樸,再係化妝部分抹抹,就可以徹底落妝啦~~
1盒3個

 白色卸裸妝 
 粉色卸淡妝 
黑色卸濃妝

韓國直送超抵價,買得愈多愈抵呀:
$128/1盒
$240/2盒
$330/3盒
$420/4盒
$500/5盒

線上客服落單